Dziecko z aspergerem – jak mu pomóc?

Zespół Aspergera nie jest chorobą a zaburzeniem na tle neurologicznym, które wymaga wzmożonej terapii. Tylko dzięki niej dziecko ma szansę budować zdrowe relacje z otoczeniem i zacząć normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Jeszcze do niedawna sądzono, że odmienne zachowania najmłodszych wynikają po prostu z jego cech osobowości, dzieci z Aspergerem uznawano zwyczajnie za introwertyków. Fakt niemożności złapania dobrego kontaktu z rówieśnikami, brak zainteresowania otoczeniem, nadmierny spokój i opanowanie czy brak empatii miały wynikać po prostu z cech charakteru dziecka. Dzisiaj wiadomo na pewno, że zaburzenia tego rodzaju można skutecznie niwelować, dzięki czemu udaje się wpajać najmłodszym prawidłowe postawy w procesach poznawczych i przyczynowo skutkowych.

Jedyną opcją odpowiedniej opieki nad małoletnimi z tego typu zaburzeniami jest przedszkole dla dzieci z Aspergerem. Daje to szanse (zarówno rodzicom jak i dziecku) na prawidłowy rozwój. W czasie pobytu, dziecko realizuje nie tylko standardowy program edukacyjny, jaki został wytyczony przez MEN, ale również elementy terapii. Warto dodać, że podejście do każdego przedszkolaka jest w takim przypadku indywidualne. Asperger daje różne objawy, występuje w różnym natężeniu i tylko zajęcia, które odpowiadają na potrzeby poszczególnych dzieci dają możliwość skutecznego leczenia.