Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek na wózku widłowym?

Czy wiesz, że najczęściej odnotowywane wypadki w pracy to właśnie te, które wynikają z pracy na wózku widłowym albo w wyniku działania tego sprzętu? Komu konkretnie należy się odszkodowanie z tego tytułu? Poznaj szczegóły.

 

Wypadek w pracy

Każdy legalnie zatrudniony pracownik podlega ubezpieczeniu, które gwarantuje odszkodowanie powypadkowe, jeśli wypadek nastąpił w miejscu pracy i to bez względu, jaki miał przebieg. Sam wózek widłowy nie ma tutaj żadnego znaczenia, o ile wypadek nie nastąpił z umyślnej winy pracownika. Jak podkreśla adwokat Łukasz Kowalski, warto wziąć pod uwagę, że operatorem wózka widłowego może być tylko pracownik, który posiada w tym zakresie niezbędne uprawnienia, a więc odbył specjalny kurs i zdał egzaminy z wynikiem pozytywnym. Uzyskanie odszkodowania za wypadek w pracy z wózkiem widłowym, jeśli sprzętem operowała osoba do tego nieuprawniona, może być utrudnione.

Odszkodowanie należy się zawsze, jeśli pracownik nie był operatorem wózka widłowego, ale doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieprawidłowej pracy tego sprzętu albo kiedy znalazł się w otoczeniu, a wypadek nie nastąpił z jego winy.

 

Odszkodowanie z prywatnej polisy

Już ponad połowa Polaków posiada dodatkową polisę ubezpieczeniową, natomiast nie jest to równoznaczne z tym, że za wypadek z wózkiem widłowym ubezpieczonemu będzie należeć się wypłata odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe zawsze indywidualnie rozpatrują każdy przypadek, wiele zależy również od zapisów w umowie, czy świadczenie pieniężne w ogóle obejmuje wypadek w pracy. Adwokat Częstochowa bardzo często wspiera swoich klientów w sądowej batalii z firmami ubezpieczeniowymi, które najczęściej uchylają się od takich wypłat. Zawsze należy udowodnić nie tylko fakt zaistnienia wypadku w miejscu pracy, ale również brak winy za jego powstanie oraz przykre konsekwencje zdrowotne. Od uszczerbku na zdrowiu będzie też zależeć wysokość ubezpieczenia.

 

Tekst powstał na podstawie informacji przekazanych przez http://kancelariakowalski.pl/.