Leczenie zeza u dzieci

Pierwsza diagnoza dotycząca zeza u dziecka może odbywać się już po ukończeniu przez niemowlę trzeciego miesiąca życia. To wtedy okulista jest w stanie dostrzec trwałe nieprawidłowości, wzrok jest już całkowicie ukształtowany.

U tak małych dzieci rodzicom bardzo ciężko jest dostrzec niepokojące zmiany bądź są one uznawane za okresową nieprawidłowość związaną z kształtowaniem się narządu wzroku. Zazwyczaj dopiero u dzieci w wieku przedszkolnym zez zaczyna być dostrzegalny na tyle, by nie było wątpliwości, że koniecznym staje się jego medyczna diagnoza i terapia lecznicza.

Leczenie zeza u dzieci, jeśli tylko zostanie on wykryty w początkowej fazie nie jest trudne. Pamiętajmy, że wizja koniecznej operacji dotyczy jedynie 15% pacjentów. U pozostałych zeza da się wyleczyć sposobami dużo mniej inwazyjnymi i bezpiecznymi.

Przede wszystkim zaleca się indywidualnie dobrane okulary korekcyjne, często stosowana jest też terapia widzenia jednym okiem (drugie jest zakrywane na pewien okres czasu). Niezwykle doceniane są ćwiczenia ortoptyczne, które przebiegają nie tylko przy wykorzystaniu profesjonalnych urządzeń medycznych, ale również rekomendowanych przez ortoptyków zabawek. Do takich można zaliczyć na przykład skoczki, kolorowe gumki zakładane na długopis, fasolka z torem czy tiki taki.

Leczenie zeza u małych pacjentów trwa przynajmniej kilka miesięcy, czasem kilka lat. Metody walki z tego rodzaju zaburzeniem widzenia zawsze dobierane są indywidualnie biorąc pod uwagę stopień zaawansowania wady oraz predyspozycje osoby, u której leczenie ma być stosowane. Terapia powinna odbywać się ściśle według zaleceń lekarza, konieczne są też okresowe wizyty kontrolne u ortoptyka, który będzie oceniał efekty leczenia i w razie konieczności zmieniał zalecenia tak, by zez jak najszybciej nie był już powodem zaburzeń wzroku.