Zakładanie oddziału firmy zagranicznej w Polsce

Aby założyć w Polsce oddział spółki zagranicznej, należy przede wszystkim spełnić podstawowe wymogi formalne. Najistotniejsze jest to, aby zweryfikować dokładnie akt założycielski, dzięki któremu możliwe będzie późniejsze zakładanie oddziału firmy zagranicznej w Polsce. Wystarczy w tym celu podjąć odpowiednią uchwałę, która przewiduje założenie konkretnego oddziału z uwzględnieniem nazwy i nowej siedziby, a także przedmiotu działalności wraz z osobami upoważnionymi do reprezentowania interesów firmy.

Po ustaleniu aktu założycielskiego, zakładanie oddziału firmy zagranicznej w Polsce jest już dość proste. Rejestracja oddziału spółki wymaga złożenia stosownego wniosku oraz wniesienia opłaty sądowej. Jako załącznik należy dodać odpis z rejestru przedsiębiorców dla firmy zagranicznej, odpis aktu założycielskiego oraz wzór podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania spółki. Warto też wiedzieć, że niektóre dokumenty wymagają poświadczenia notarialnego oraz tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego.

Obsługa korporacyjna firm pozwala na zrealizowanie o wiele szybciej procesu rejestracji oddziału spółki w Polsce. Wynika to głównie z tego względu, iż obsługa korporacyjna polega nie tylko na doradztwie podatkowym, ale także możliwością reprezentowania interesów firmy przed instytucjami publicznymi. Dzięki temu zakładanie oddziału firmy zagranicznej w Polsce jest znacznie łatwiejsze. Uwaga! Podczas prowadzenia takiej działalności konieczne jest także prowadzenie rachunkowości w języku polskim.155