Czy zez jest wyleczalny?

Jedną z najczęściej występujących wad w obrębie narządu wzroku jest zez. Zazwyczaj diagnozuje się go u małych dzieci – już po pierwszych miesiącach życia noworodka okulista może stwierdzić tego rodzaju zaburzenie. Im wcześniej zostanie wykryty, tym bardziej nieinwazyjne metody mogą zostać wykorzystane, by go całkowicie zniwelować.

U małych dzieci leczenie zeza przebiega najczęściej poprzez noszenie okularów korekcyjnych oraz realizacji ćwiczeń ortoptycznych. Te mogą być wykonywane w gabinecie ortoptycznym bądź samodzielnie, w domu. Nadal zaleca się powszechnie stosowaną od wielu lat technikę zakrywania jednego oka na określony czas – dzięki „wyłączeniu” jednego oka wzmacnia się mięśnie gałek ocznych, które odpowiedzialne są za prawidłowe funkcjonowanie oka.

Nieinwazyjne sposoby sprawdzają się doskonale w przypadkach, kiedy zez wykryty zostaje we wczesnym stadium. Zgodnie ze statystykami, tylko 15% dzieci poddawanych musi być operacji zeza. W każdym przypadku bez względu na rodzaj zastosowanego leczenia, zez może być wyleczony całkowicie.

Warto również wspomnieć, że chociaż najlepsze efekty rzeczywiście udaje się uzyskać w przypadku małych dzieci to nie jest powiedziane, że zeza nie da się wyleczyć również u dorosłych. W ich przypadku istnieje nieco większe ryzyko pojawienia się powikłań pooperacyjnych oraz możliwość nieuzyskania w 100% dobrych efektów zabiegów, ale i tak leczenie jest zalecane. Pamiętajmy, że bagatelizowany zez może być przyczyną trwałego pogorszenia widzenia a nawet trwałej ślepoty.